Sveriges träbyggnadskansli samarbetar med Fossilfritt Sverige. Initiativet Fossilfritt Sverige samlar svenska aktörer som vill bidra till att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Här spelar byggandet en viktig roll.

Initiativet samlar nära 300 aktörer som alla har insett och antagit de utmaningar som krävs för att nå våra högt ställda klimatmål. Fossilfritt Sverige utmanar företag, organisationer, kommuner och regioner att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.

Fossilfritt Sverige har tagit initiativ till att olika branscher nu tar fram sina egna färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd. Färdplanerna kommer tillsammans att ge en bild över hur ett fossilfritt Sverige kan se ut och hur det kan skapa konkurrensfördelar för det svenska näringslivet på en internationell marknad.

Självklart samarbete för Sverige träbyggnadskansli

Eftersom byggsektorn står för en stor del av våra koldioxidutsläpp är valet av rätt material och rätt sätt att bygga viktigt för vår klimatutmaning och för att nå våra högt ställda klimatmål. Därför är det en självklarhet för Sveriges träbyggnadskansli att samarbeta nära Fossilfritt Sverige.

Förutsättningarna är enkla men problemet är komplext

Vi måste bygga mer bostäder och släppa ut mindre koldioxid. Det blir uppenbart att vi måste vi bygga på rätt sätt med rätt material. Industriellt träbyggande är effektivt och hållbart. Trä är vårt endq förnybara byggmaterial. Trä fortsätter dessutom att binda koldioxid under hela sin livscykel. På så sätt är hus byggda i trä snarast klimatvänliga istället för

Halverade koldioxidutsläpp med trä

Att välja att bygga med trä som exempelvis stommaterial i flerbostadshus kan halvera koldioxidutsläppen i byggprocessen i jämförelse med ett motsvarande hus byggt med betong. Det visar bland annat en studie där IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH har analyserat klimatpåverkan för Sveriges högsta flerbostadshus byggt av trä, Strandparken i Sundbyberg.

Här läser du mer om Fossilfritt Sverige:
http://fossilfritt-sverige.se