AIX och White Arkitekter, tillsammans med Sveriges Träbyggnadskansli, bjuder in till samtal om arkitektur och trägestaltning. Initiativet, som går under namnet TränätverkA, handlar ytterst om att skapa en branschgemensam mötesplats för samtal och reflektion kring trä och arkitektur. Nätverket TränätverkA vill sprida träkunskapen inom kåren för att tillsammans behålla initiativet i träbyggnadsfrågor och säkerställa god arkitektur.

”Träbyggandet i Sverige förväntas dubbleras under de närmaste åtta åren vilket kräver kompetenta arkitekter på området. Många frågeställningar, när det gäller användandet av trä, är gemensamma, men samtalen sker nästan uteslutande inom respektive företag. ”
Pi Ekblom, arkitekt på White arkitekter

Ett arkitektoniskt samtal oberoende företag

TränätverkA syftar till samtal om trä oberoende av företag. Syftet är att dela inspiration, systemlösningar och lyckade projekt för att utvecklas vidare, men inte minst måste branschen och arkitektkåren ta en tydligare riktning mot trä för att möta en kraftigt ökande efterfrågan på arkitektonisk spetskompetens inom träbyggande och träkonstruktioner i större skalor.

Fördjupad kunskap och nya lösningar

Kunskapen som kommer att delas, delges och fördjupas i TränätverkA kan handla om såväl lärandet från det redan byggda i vår kulturhistoria, som moderna beräkningsmetoder, komposit- och samverkanskombinationer. Ett av de viktigaste målen med nätverket är att hitta goda arkitektoniska lösningar på gestaltningsuppgifter. Tyngdpunkten kommer ligga på arkitektur och gestaltning och alla som arbetar med arkitektur och vill utveckla sitt och Sveriges träbyggnadserbjudande är välkomna.

”Istället för att många uppfinner hjulet, samtidigt är det helt enkelt bättre att vi samarbetar kring det generella och sedan se till att var och en använder sin kompetens i de unika uppgifterna. Det är mycket mer effektivt och framförallt roligare. Vi kommer längre mycket snabbare med den sortens samarbete och inställning”
Karin Löfgren, AIX arkitekter

Komplettera och fokusera

De många branschseminarier och den forskning som pågår riktar sig ofta till alla marknadsaktörer, beslutsfattare, beställare eller koncentrerar sig på teoretiska och tekniska frågor. Målet med TränätverkA är att komplettera dessa forum, med fokus på arkitektur och gestaltning.

”Arkitekturen är självklar för träbyggindustrin.  Svenskt träbyggande, så som svensk arkitektur är världsledande och omvärldens blickar faller på Sverige. För att bibehålla och utveckla denna position behövs fler mötesplatser som också tar ett steg djupare i träbyggandets många dimensioner”
Susanne Rudenstam , chef Träbyggnadskansliet

Första tillfället

Nätverket bygger på att deltagarna gemensamt skapar tillfällen att träffas. Första träffen, ”En initierad framtidsspaning”, sker på Träbyggnadskansliet, storgatan 19,
 onsdagen den 13 juni kl: 17:00-19:00.

Följ TränätverkAtranatverka.wordpress.com och anmäl dig till nätverkets första träff till pi.ekblom@white.se eller karin.lofgren@aix.se.
Linked In: https://www.linkedin.com/groups/8672121/profile