Industriellt träbyggande öppnar för möjligheten att få fram bostäder snabbt och kostnadseffektivt, men utan att kompromissa på kvalitet och hållbarheten. Regeringen sätter inte minst fokus på att få till en fungerande hyresrätt till rimliga hyresnivåer. Det blir möjligt med rätt byggande.

Det handlar helt enkelt en hyresbostad som någon vill kalla sitt hem, som fler har råd med och som samtidigt är intressant för byggbolag att producera. Med modernt industriellt träbyggande kan kommuner och andra aktörer välja att bygga snabbt, kvalitativt, kostnadseffektivt och samtidigt med så lite klimatpåverkan som möjligt.

Som ofta annars är det forskning, innovation och utvecklingen av nya sätt att bygga som möter upp och kan lösa samhällets stora utmaningar. Och idag är träbyggnadstekniken beprövad och tidigare frågor kring problem med fukt, ljud och brandsäkerhet är besvarade med material- och byggnadsteknisk forskning. När frågor är besvarade återstår ett nytt byggande för en ny tid, eller helt rätt byggande i tiden, om vi så vill.

Rätt hyresrätt till rätt pris, dessutom med så lite klimatpåverkan som möjligt, blir inte bara en möjlighet utan en verklighet med rätt byggnadsteknik och rätt material. Det är också någonting som regeringen slår fast. Så här står det därför i regeringsförklaringen från 12 september 2017:

I Sverige ska det gå att hitta en bostad när man får ett jobb eller en studieplats. Inte sedan miljonprogrammets dagar har det byggts så mycket som i dag. Regeringens investeringsstöd ger nu fler hyresrätter med rimliga hyresnivåer. Fler bostäder ska byggas i trä. Det minskar klimatpåverkan och jobb skapas i hela landet.

Regeringsförklaringen 12 september 2017.

Sveriges träbyggnadskansli kan inte annat än instämma med regeringen.