Se filmerna från vårt engagemang i Almedalen 2019

Samtliga filmer finns i spellistan och startar automatiskt efter varandra.

 

Programmet under Almedalen 2019

TISDAG 2 JULI

10.00/ Presentation av LFM30
Carl Wangel från Träbyggnadskansliet presenterar LFM30 – Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030 på Aktuell hållbarhets scen.

Tid: 10.00-10.45
Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14

17.00/ After work-mingel

Tid: 17:00-19:00
Plats: Frimurarlogen Frimis, Smedjegatan 17
Värdar: Martinsons och Derome

ONSDAG 3 JULI

12.15/ Lunchmingel

Tid: 12.15-13.00
Plats: Gotland Soldathem, Klinttorget 4
Värdar: Midroc och LFM30

13.00/ Industrin som gör klimat-politiken möjlig
Politiken är överens. Det skenande klimatet måste hanteras. Samtidigt måste fler bostäder fram. Med en byggsektor som står för 20 % av Sveriges totala klimatavtryck blir utmaningarna många. Lösningen finns i det expansiva träbyggande som inte bara möter dagens och morgondagens behov av bostäder utan gör det utan att belasta klimatet.

Tid: 13.00-14.00
Plats: Gotland Soldathem, Klinttorget 4
Medverkar gör: Martinsons och Derome

14.00/ Ökad kapacitet på landet ger tillväxt i staden
På allas läppar på alla skalor – intresset för industriellt träbyggande är större än någonsin. Men vad innebär skiftet från ett material till ett annat, hur påverkas byggprocessen, vad händer när platsbyggandet i städerna ersätts av prefablösningar från industrin på landsbygden?

Tid: 14.00-15.00
Plats: Gotland Soldathem, Klinttorget 4
Medverkar gör: Södra, Martinsons, Derome och Centerpartiet 

15.00/ En cirkulär stads- och samhällsbyggnad
Omställningen mot en klimatneutral och fossilfri byggsektor accelererar. Men klimatarbetet handlar om mer än att bara bygga och förvalta rätt, det handlar om hela livscykeln. Vad kan byggsektorn göra för att minska materialanvändningen, öka återbruket, minska spill och deponi samt gå från linjära flöden till cirkulära?

Tid: 15.00-16.00
Plats: Gotland Soldathem, Klinttorget 4
Medverkar gör: Informationscentrum för hållbart byggande, Midroc och Södra

TORSDAG 4 JULI

12.00/ Lunchmingel

Tid: 12.00-13.00
Plats: Kilgränd 1 (vid Donners plats)
Värdar: Trästad, Trähusambassadörer och Nock Massiva Trähus

13.00/ Sluta bygga, börja montera
Sluta bygga, börja montera. Ett skogsskifte i byggbranschen. Får det platsbyggda plats i framtidens städer? Städerna blir tätare och konkurrensen om ytor påverkar också. Utrymmet för att bygga blir mindre – störningarna blir mer omfattande, trängre, vilket gör att störningar vid platsbyggt blir för stora. Prefarbricerat träbyggande kortar byggtiden, gör byggarbetsplatsen mer hälsosam och genererar färre transporter.

Tid: 13.00-14.00
Plats: Kilgränd 1 (vid Donners plats)
Medverkar gör: WSP, Sizes Works och Martinsons 

14.00/ Träbyggande – mer än bara bostäder och ett erbjudande till hela samhällsbyggnadssektorn?
Andelen flerbostadshus i trä ökar kraftigt för varje år, men hur ser det ut i ett bredare samhällsbyggande perspektiv och matchar träbyggande med allt annat som måste byggas - sjukhus, kontor, parkeringshus, hallar och vårdboende? Kan trä möta de krav som ställs nu och i framtiden? Vilka begränsningar finns och har industrin verkligen kunskap och kapacitet att leverera mer än bara bostäder?

Tid: 14.00-15.00
Plats: Kilgränd 1 (vid Donners plats)
Medverkar gör: Smart Housing Småland, Wingårdhs, Parkering Malmö och K2A

15.00/ Smart hållbar urbanisering med på- och tillbyggnader i trä
Förtätningstrenden är här för att stanna. Med syfte att skapa närhet, effektiv resurshantering och inte exploatera mer än nödvändigt har politikers och planerares blickar vänts inåt mot staden och det redan byggda. Men är kostnaderna för att rusta upp skäliga, och finns ekonomin?

Tid: 15.00-16.00
Plats: Kilgränd 1 (vid Donners plats)
Medverkar gör: WSP, Tengbom, Martinsons och Timber on Top 

16.00/ Tid, kostnad, kvalitet och klimat – Den nya byggkalkylen
Tid, kostnad, kvalitet och klimat vad väger tyngst, vad är viktigare än den andra när framtidens broar, hallar, kontor eller bostäder ska upphandlas och byggas? Hur hanterar aktörer den nya faktorn Klimatet i projekteringen? Vilka ramar ger byggherrarna till entreprenörerna som styr anbud och löpande lösningar?

Tid: 16.00-17.00
Plats: Kilgränd 1 (vid Donners plats)
Medverkar gör: Lyckos, Wingårdhs och We are tomorrow

Mer information och kontakt:
Magnus Falk, projektledare
Mail: magnus.falk@trabyggnadskansliet.se

Telefon: 073-404 44 70

Ladda ner programmet som PDF