Nu stundar Almedalsveckan, där träbyggande – och Sveriges Träbyggnadskansli – har en allt mer tydlig och framträdande närvaro i samtalet kring hur våra framtida livsmiljöer och städer ska byggas.

Träbyggande tar allt större plats på den politiska agendan. Det är logiskt. Modern träbyggnadsteknik möter många av samhällets stora utmaningar med bostäder i våra städer, tillväxt i våra regioner och klimatfrågan som påverkar oss alla överallt. Träbyggande är inte ett alternativ. Det är ett måste för att nå våra politiska mål, menar Carl Wangel, kommunikationsansvarig på Sveriges Träbyggnadskansli.

Hör av dig till oss

Vill ni träffa Sveriges Träbyggnadskansli under Almedalsveckan? Hör av er direkt till oss.

Snabbt och kvalitativt – klimatklokt och kostnadseffektivt

Under veckan medverkar vi överallt där Sveriges trä- och samhällsbyggande tar plats och styr samtalet. Ni möter oss med viktiga aktörer som Obos, Stora Enso, Viedekke, Föreningen Trästad Sverige och BoKlok. Tillsammans sätter vi agendan för hur våra framtida livsmiljöer och städer bör, ska och måste byggas; högt, lätt, snabbt och kvalitativt, kostnadseffektivt, klimatklokt och förnybart.

Bostäder och klimat tunga faktorer bakom regeringens strategi

Höga priser har under lång tid begränsat möjligheterna ”att få fram bostäder till vanligt folk till rimliga priser”, menar bostadsminister Peter Eriksson som nyligen presenterade en nationell träbyggnadsstrategi. Enligt Peter Eriksson kan industriellt träbyggande ge såväl lägre priser som lägre utsläpp genom hela byggprocessen. 

Innovation, industri och arkitektur

Ta del av det senaste inom ett innovativt träbyggande som samarbetar nära en världsledande akademi, om träarkitekturens viktiga roll, om industrins exponentiella utveckling över hela Sverige och de många möjligheter och mervärden som träbyggande innebär för hela Sverige.

Några aktiviteter i träbyggandets tecken

2 juli

Att verka i mellanrummen och hur skapar vi den vackra trästaden? 

Hur kan träarkitekturen vara med och utveckla gestaltningen av våra städer? 
Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53459

Varför borde fler bostäder byggas i trä?

Hur kan vi minska den negativa miljöpåverkan genom att bygga mer i trä?
Arrangör: Folkhem Trä
Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53459

Planering för trästäder

Med en akut situation när det gäller såväl klimat som bostäder talar politiken sitt tydliga språk: vi ska bygga mycket, snabbt och vi ska bygga med mer trä. På kommunal nivå, där mycket av vårt samhällsbyggande sker, implementerar allt fler träbyggnadsstrategier. Men vad är en träbyggnadsstrategi, hur utformas den på bästa sätt och hur säkerställer industrin leveranser?
Arrangörer: Föreningen Trästad Sverige, BoKlok
Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55223

Så löser vi bostadskrisen

Bostadsfrågan är en av vår tids största samhällsutmaningar och det behövs 700 000 bostäder till år 2025. Det byggs mer än någonsin men utmaningen är minst sagt stor. Hur ska vi lyckas bygga så många bostäder och hur kan vi komma ur bostadskrisen?
Arrangör: BoKlok
Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54141

3 juli

Hur ser framtiden ut för träbyggande i Sverige?

Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52229

Hur bygger vi fort och stort av trä? – med giftfria material och återbruk i sikte

Tekniker och möjligheter som finns för att bygga industriellt, fort och stort med trästommar, träfiberisolering m.m.
Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51882
Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51897 (4/7)

Trähus på höjden – är det hållbart?

Effekterna av höga trähus för en hållbar utveckling, hur säkert är det och hur högt kan man bygga?
Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51574

4 juli

Med sikte på framtidens städer – trender, svarta svanar och visioner

Framtidens städer – vad kommer att hända, vad behöver hända och vilka trender ser vi?
Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51441

Smart urbanisering – att bygga i det redan byggda

Ett seminarium om förtätning, smart urbanisering och möjligheterna med att bygga i det redan byggda.
Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55214

5 juli

Bostadsbyggandet – det här håller oss vakna om nätterna

Är nyproducerade lägenheter lösningen på dagens bostadskris och kan detta göras på ett miljömässigt hållbart sätt?
Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54418

Från kantigt till något annat – att ta ut svängarna i det industriella träbyggandet

Träets möjligheter i gestaltningen inom det industriella träbyggandet
Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55260

Bostadsbyggandet – hur påverkas svensk ekonomi och varför denna usla produktivitet?

Bostadsbyggandet är en viktig tillväxtmotor för svensk ekonomi. Samtidigt är produktiviteten i branschen föga imponerande. Varför är det så här? Vad kan byggbranschen lära av andra branscher för att öka effektiviteten och sänka kostnaderna?
Arrangör: BoKlok
Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54034