Trä, arkitektur och samhällsrelevans. Med dessa tre ord summerar Sveriges Träbyggnadskansli och Swedish Wood årets arkitekturbiennal i Venedig. I fokus stod de globala klimatmålen, där träbyggandet kommer att spela en nyckelroll. Vad som dock är unikt för Sveriges moderna träbyggande är närheten mellan industri och arkitektur.

Trä tar plats i världens viktigaste forum

Venedigbiennalen är det enskilt viktigaste forumet för den internationella arkitekturen och arkitekturdiskussionen. Biennalen invigdes i mitten av maj och kommer att pågå ett halvår. Sveriges fokus är trä och arkitekternas samarbete med industri för att utforska materialets möjligheter. Bakom det gemensamma projektet Greenhouse Garden – Reflect Project Connect står Sveriges Arkitekter, Svenska institutet, Swedish Wood och Folkhem. Projektet innehåller en utställning i växthuset och en paviljong som inrymmer en serie seminarier, workshops och samtal. På biennalen kan besökarna uppleva sju nya praktiker som processinriktat har arbetat utifrån temat trä och klimat, i nära samarbete med industri.

Internationella intresset stort

I växthuset Serra dei Giardini i Venedig tog Folkhem trä, Swedish Wood och Sveriges Arkitekter emot världen för att samtala om arkitektur i nutid och framtid. Det går att konstatera att det internationella intresset för svenskt träbyggande, och inte minst den svenska arkitekturscenen, är större än på mycket länge. 

2030 i fokus 2018

Med Agenda 2030 som utgångspunkt bjöds nyfikna besökare på unik träarkitektur, workshops, seminarier och samtal kretsande kring klimat och gestaltning, den svenska skogens samhällsbyggande roll och hur träindustrins höga innovationstakt kommer att förändra arkitekturen och arkitektens arbetssätt. Det blev tydligt att träarkitekturen har en stark koppling till klimatet och de globala miljömålen. Framtidens hållbara trästäder möter, implementerar och bidrar till att förverkliga de antagna miljömålen.  Sverige har höga ambitioner och här får trä och industriellt träbyggande rent av en oumbärlig nyckelroll. 

Talande politisk närvaro

Bland talarna återfanns bland annat departementssekreterare, generaldirektörer, planerare och politiker. Den beslutsfattande arenans närvaro är talande och vittnar om vilken roll träbyggande på förhållandevis kort tid har tagit och kommer att fortsätta att spela på den svenska politiska agendan.

Hela kedjan på plats

På biennalen i Venedig  fanns också några av Sveriges främsta vidareförädlingsindustrier representerade, exempelvis Södra, Setra och Martinsons, moderna industriella aktörer som alla bidrar till att leverera massivträ och limträ som möjliggör framtidens byggsystem i trä. Det är även dessa som i stor utsträckning har levererat material till utställningen och som gjorde utställningen och paviljongen möjlig.

Unik närhet ger innovationskraft

För oss på Sveriges träbyggnadskansli var biennalen inte bara en möjlighet för att visa upp svensk träproduktion utan också den närhet och självklarhet som finns mellan arkitektur och industri. Råvaran, industrin, forskningen och arkitekturen finns i varandras direkta närhet och genererar en innovationskraft som saknar motstycke inom dagens byggindustri. Det råder inga tvivel om att innovationskraften vidare kommer att leda till en allt mer framträdande samhällsbyggande roll för träbyggandet och träarkitekturen, såväl i Sverige som internationellt.

Träbyggnadsindustrin har en stark närvaro i Sverige. Tillsammans med en industri som expanderar kraftigt och söker och utvecklar innovationer har arkitekturen en nyckelroll för ökad funktion, kvalitet och form, anser Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli.

Dagens snabba utveckling inom träindustrin ger oanade möjligheter för arkitekterna. Industriellt träbyggande är en bransch som är här för att stanna, utvecklas, växla upp, bygga våra hållbara städer och gestalta våra framtida livsmiljöer.

Panelen

Innifrån biennalen