Trästad på Grand

Den 2 februari är det dags för Föreningen Trästads årliga upplaga av Trästad på Grand. Under en heldag diskuteras det moderna industriella träbyggandets myter, möjligheter och mervärden. Lär dig mer om hur staden bygger landet och landet bygger staden, om hur industriellt träbyggande skapar sysselsättning och exportmöjligheter, bidrar till en bostadsmarknad i balans och bygger Sverige på rätt sätt i tiden med en modern och innovativ industri.

Intresset för modernt industriellt träbyggande har ökat kraftigt de senaste åren och allt fler kommuner väljer trä. I Bålsta planeras byggandet av världens högsta trähus, i Sundbyberg byggs världens största centrumkvarter helt i trä och i Skövde uppförs Sveriges största sammanhängande bostadsområde med byggnadsstommar i modern träbyggnadsteknik. I Gällivare planeras en multiarena som blir ett av landets största träbyggnadsprojekt och i Växjö har kommunen slagit fast att hälften av alla nya bostäder som byggs ska ha stomme av trä, detta efter att kommunen redan har märkt av träbyggandets fördelar med att bygga snabbt, kostnadseffektivt och med direkt-effekt på klimatet. Detta är bara några exempel på det träbyggande som just nu tar plats och bygger Sverige.

Vårt moderna industriella träbyggande bidrar redan till att lösa våra samhällsutmaningar här och nu med bostäder, tillväxt och klimatmål. Utvecklingen går snabbt framåt och efterfrågan ökar, både i Sverige och internationellt. Svenskt industriellt träbyggande är redo att växla upp ytterligare, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten och ordförande för föreningen Trästad.

Föreningen Trästads seminarium på Grand är en del i den kunskapsdelning som föreningen har som syfte, vilket är en viktig del i det gemensamma samhällsansvaret att möta behovet av fler bostäder, ökad tillväxt och samtidigt med så litet klimatavtryck som möjligt.

Idag står byggsektorn för mer än 40 procent av världens koldioxidutsläpp. För att bygga bort bostadskrisen och samtidigt ta ansvar för våra klimatavtryck och nå våra högt ställda klimatmål måste vi välja att bygga på rätt sätt och med rätt material. Industriellt producerade flerbostadshus med trästomme står för någonting som är snabbt och kostnadseffektivt men också högkvalitativt och klimatvänligt

Ett flerbostadshus i trä står för cirka hälften av koldioxidutsläppen jämfört med ett motsvarande hus i betong. Det är bara en av många fördelar med materialval och sättet som man kan bygga med trä, säger Carl Wangel, kommunikationsansvarig på föreningen Trästad.

Om Trästad:

Föreningen Trästads syfte är att inspirera till att utveckla träbyggnation och sprida kunskap om hur detta görs på bästa möjliga sätt – tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt. På sikt är syftet att bidra till framväxten av en europeisk och global marknad för svensk industriell träbyggnadsteknik, men inte minst bidra till att skapa förutsättningar för ett ökat träbyggande i Sveriges kommuner. Föreningen Trästad leds av landshövdingen i Västerbotten, Magdalena Andersson, och en styrelse med kansli.