Lindbäcks bygg vann konkurrensutsättningen och monterade ett åttavåningshus med 61 lägenheter – på två veckor. De många fördelarna med industriellt träbyggande blir kanske tydligast vid stadsnära projekt och förtätning av städer.

Två veckors produktion i fabrik och två veckors montering på plats. 120 prefabricerade volymer som monteras till ett hus på åtta våningar och blir 61 hyreslägenheter åt allmännyttan i en expansiv kommun. Så kan man summera vårens uppförande av ett nytt flerbostadshus i Luleå, byggt med industriell träbyggnadsteknik.

Tid, kostnad och kvalitet viktiga parametrar

När Lulebo skulle bygga nya lägenheter till allmännyttan valde det kommunala bostadsbolaget med tid och kostnad – och kvalitet – som viktiga parametrar. Uppdraget gällde SABO:s kombohus plus, ett koncept på en kraftigt efterfrågad typmodell av ett flerbostadshus på fem till åtta våningar, möjlig att avropas av kommunala bostadsbolag. Lulebo valde att avropa uppdraget i en förnyad konkurrensutsättning. De nyttjade ramavtalet och gick ut till de tre aktörerna Lindbäcks bygg, Skanska och NCC, en konkurrensutsättning som Lindbäcks bygg vann.

– Lulebo valde det alternativ som de ansåg vara mest prisvärt sett till kvalitet. Med vårt sätt att prefabricera volymer i fabrik och montera på plats kunde vi också garantera en kort byggtid och en säker stopptid för hela projektet. På dessa punkter är det svårt att konkurrera med industriellt träbyggande, menar Mikael Thorgren, affärsområdeschef på Lindbäcks bygg.

Efter att grundplattan till Lulebos nya hus på Kallkällan var på plats gick montaget fort.

– Produktionen i fabriken av den här typen av hus tar två veckor och montaget på plats tar lika lång tid, alltså två veckor från färdig grund till monterat åttavåningshus. På sammanlagt fyra veckor har vi producerat och färdigställt ett åttavåningshus av 120 prefabricerade volymer, med hög kvalitet och låg klimatpåverkan, berättar Mikael Thorgren.

Kortare byggtid – tystare byggarbetsplats

Fördelarna med industriellt träbyggande är många, menar Mikael Thorgren.

– Kort byggtid och exakta byggstopp är viktiga fördelar för våra kunder. Alla tjänar på snabbare inflyttning. Men allt fler upplever också byggteknikens fördelar med minskade störningar. Industriellt träbyggande, med hög prefabriceringsgrad och snabb montering, reducerar bullret och kortar tiden på plats avsevärt. Det innebär mindre störningar för kringboende och för stadsrummet och infrastrukturen i stort.

Den totala tiden, räknat från planering av produktion och inköp av material till hus med färdig tegelfasad och inflyttade hyresgäster, beräknar Lindbäcks bygg till åtta månader. Det tar lika lång tid att projektera och köpa in saker som att producera och montera huset, berättar Mikael Thorgren.

– När vi kommer till byggarbetsplatsen är 80 procent av jobbet redan färdigt. Det här är ett helt annat sätt att bygga än det traditionella och fördelarna blir kanske tydligast vid stadsnära projekt och förtätning av städer där kortare tid på plats och minskat buller för omgivningen är stora vinster, menar Mikael Thorgren.