Det finns många argument för att bygga våra nya livsmiljöer, arbetsmiljöer- och läromiljöer, städer, bostäder och stadsdelar i trä. De flesta argumenten, fördelarna och vinsterna kan kopplas till tid, kostnad, kvalitet och klimat. Träbyggande ger inte bara många fördelar utan många sätt att bygga, beroende på vad som ska konstrueras och vilka fördelar som behöver premieras. Trä som förnybart byggmaterial öppnar för flera nya sätt att bygga industriellt. Några av de vanligaste byggsystemen är volymbyggande, planelement och limträ; alla med sina starka fördelar och stora möjligheter.

Volymelement eller modulbyggande

Med industrialiserat voymbyggande kan delar av eller faktiskt hela rum och lägenheter prefabriceras och färdigställas i fabriken för att levereras till byggplatsen med lastbil, tåg eller båt och effektivt monteras till exempelvis flerbostadshus. Volymelementen är i princip färdigställda redan i fabriken, med allt från innertak, golv- och väggblock till inredning med dörrar, fönster, kök, helkaklade badrum, tapeter, värme och dragna vatten- och elledningar. Tekniken lämpar sig väl för flervåningshus, studentboenden, skolor och äldreboenden som kan byggas med förutsägbara kostnader, snabbt och effektivt och samtidigt med hög kvalitet. En uppmärksammad och expansiv tillverkare av volymelement är Lindbäcks bygg.

Planelement

Planelement kan vara färdiga ytterväggar, innerväggar, bjälklag eller yttertak. De är oftast så pass prefabricerade och färdiga för montering på plats att de de enbart saknar ytskikt och vissa installationer. Planelementen kan vara tillverkade i lättbyggnadsteknik eller av massivträteknik, som korslimmat trä, även kallat KL-trä. KL-trä (korslimmat trä) är massiva träskivor av hyvlat virke som limmas samman med vartannat skikt korslagt. Resultatet är ett byggelement som är formstabilt, styvt och tåligt i förhållande till sin låga vikt. Det ger möjlighet till både stora spännvidder och rationella metoder för snabbt montage. Korslimmat trä har byggegenskaper som öppnar upp möjligheter för en rad olika användningsområden och kommer till sin rätt i högre byggnader och byggnader med stora spännvidder där trä kan kombineras med exempelvis stål.

Limträ

Limträ är uppbyggt av ett antal trälameller, sammanbundna med lim. Produkten är avsedd för bärande konstruktioner och kallas ibland för naturens svar på stål och betong, men i förhållande till sin egen vikt har limträ högre bärförmåga än båda nämnda material. Förutom att limträ, i förhållande till sin vikt, är ett av de starkaste konstruktionsmaterialen som finns, har det ett bestående skönhetsvärde. Därför används limträ ofta i synliga bärverk, till exempel i hallar, offentliga byggnader, broar, men även som stommaterial i flervåningshus. Eftersom limträ brinner med en konstant hastighet är det ett säkert byggmaterial som anses vara fördelaktigt ur räddningstjänstens synvinkel. Massivt trä slår helt enkelt hål på myten att trä skulle vara mer brandfarligt än något annat material. Med såväl olika former av planelement som limträ är det möjligt att prefabricera starka men samtidigt lätta och hållbara konstruktioner i större skalor för att montera snabbare på plats. Två kända tillverkare av såväl planelement som massiva limträelement är Martinsons och Moelven.