Idag är industriellt träbyggande en expansiv bransch och ett efterfrågat sätt att bygga. Allt fler inser materialets och byggsättets fördelar och vinster när det kommer till tid, kostnad, kvalitet och direkteffekt på koldioxidutsläpp. Men det har inte alltid varit så. Här ser du hela filmen om ett samarbete som skulle komma att rädda företaget, i stort sett uppfinna ett forskningsämne och samtidigt revolutionera sättet som vi kan bygga på.

Lindbäcks bygg och Luleå tekniska universitet har samarbetar över 30 år för att utveckla industriellt byggande av flerbostadshus i trä. Genom samarbetet har företaget gått från nära konkurs till att vara en marknadsledande, medan forskargruppen har gått från att mötas av skepsis till att vara världsledande och efterfrågade både i Sverige och internationellt.

I början av nittiotalet befann sig företaget i en kris. Vi var tvungna att fatta ett beslut; gå ner i källaren eller göra någonting annat, som Stefan Lindbäck uttryckte det.

Företaget valde att tänka om och göra nytt. De närmade sig Luleå tekniska universitet för att undersöka möjligheterna att industriellt producera prefabricerade flerbostadshus i trä.

Det var en otrolig tajming. Det som hände i Sverige var att man efter 100 års förbud insåg att det inte alls var fel att bygga trähus som är högre än två våningar. Då tändes det ett intresse från akademiens håll att vara medskapande. Så föddes samarbetet; med ett företag som hade ett behov och en akademisk möjlighet att göra bra och viktig forskning.

Det blev ett långsiktigt och nära samarbete med kontinuerliga innovationer som effektiviserade produktionen och förbättrade produkten. Inte minst kunde bägge parter hjälpas åt att verifiera det nya sättet att bygga höga hus, en teknik som många ställde sig kritiska till.

När jag var och presenterade vad vi gjorde så var det väldigt många ifrågasatte oss och sa: ”Är det i huvud taget möjligt? Så här gör vi ju inte. Vi bygger inte hus på det här sättet”, berättar professor Lars Stehn om dåtidens inställning till industriellt byggande av flerbostadshus i stomme av trä istället för betong.

Marknadens intresse började vända kring 2003 när allt fler beställare insåg att Lindbäcks bygg kom med ett alternativ som hade ett fast pris med en fast funktion och leveranstid till en fast kostnad.

Traditionella i byggandet fungerar inte så. Då gick vi från att vara ett alternativ som blev inkopplade fem i tolv till att blir en första handsval, som Stefan Lindbäck uttryckte det.

I det långa samarbetet har företaget och forskarna hela tiden kunnat validera varandra och såväl utveckla som verifiera det industriella träbyggandets många styrkor och möjligheter. De har längs resans gång också fått med att bevisa att de problem – och många gånger rena myter – som fanns kring brandsäkerhet, påverkan av fukt och problem med akustik redan var lösta genom materialforskning och innovation.

Resultatet är en effektiv processindustri med kapacitet att snabbt, exakt, miljövänligt och kostnadseffektivt producera tusentals lägenheter årligen.

Idag kan bägge parter, såväl forskare som företag, bidra till att möta upp några av samtidens stora utmaningar kring tillväxt, bostadsmarknad och klimatpåverkan med modernt industriellt träbyggande.

Se hela filmen om det trettioåriga samarbetet – sammanfattat på nio minuter.