Med jämna mellanrum möter vi liknande kommentarer som det som presenterades i Expressens ledare den första januari 2018. Tyvärr vittnar de ofta om både okunskap och ovilja att erkänna det som redan erkänts; träets många positiva egenskaper. Tyvärr väljer också dessa skribenter ett angreppssätt där förespråkare för trä kallas för trä-talibaner eller träskallar. Inget undantag denna gång heller trots att Expressen delar med sig av sitt ledare-utrymme. Men med en akut situation vad det gäller både klimat och bostäder och med många alternativa fakta som cirkulerar, väljer vi att nu besvara denna ledare med önskan om en högre nivå på diskussionen.

Vi, Sveriges Träbyggnadskansli och Svenskt Trä, anser att detta är viktigt, inte bara för vår sak idag, utan också för kommande generationer. Visst, många gånger kan man fundera på om det verkligen stämmer. Det som den anonyma liberala skribenten kallar för säljklyschor. Trä kan ju för den som inte vet låta för bra för att vara sant. Men när man tittar närmare på dessa så kallade klyschor, testar dem mot forskning, pratar med industrin och byggare, kan vi konstatera att det faktiskt stämmer. Trä är naturligt, hälsosamt och hållbart. Det är det enda förnyelsebara byggmaterialet. Det har påvisade positiva effekter på såväl välmående, stress som inlärning. Det är också mer än klimatsmart – det är klimatpositivt i och med att det binder koldioxid.

Men för oss handlar det inte om det ena eller det andra. Det handlar om en total där alla värden måste in i kalkylen. Först då lägger vi en grund för rätt beslut som också är hållbara. Med den akuta situation som vi står inför idag – bostäder och klimat – måste val göras och nya beslut fattas, även när det gäller material. Satsningar på det som ger rätt effekt måste premieras. Framförallt om vi vill nå de höga mål och ambitioner vi har när det kommer till så väl klimat som bostadsförsörjning. Är det då fel att bredda utbudet i bygg-Sverige med fler alternativ som möter mer än en samhällsutmaning? Är det då också fel att vi börjar ersätta ändliga och mer energikrävande material med sådana som är nära, växande och förnyelsebara? Är omställning fel?

När kommuner väljer långsiktighet och hållbarhet i form av träbyggnadsstrategier är det inget unikt som endast kan tillskrivas Skellefteå, Växjö och Sunne. Förvisso har de tidigt visat vägen, redan från start, när funktionskraven ersatte materialkraven i och med vårt svenska EU-inträde.

Idag ser vi att träbyggnadsambitioner och strategier återfinns i hela Sverige, exempelvis i Stockholms stad som aktivt väljer att markanvisa för fler trähus. Men det är inte bara kommuner som vill bygga mer med trä. Det är också en nationell angelägenhet som anges i såväl statsbudget som regeringsförklaring. Tillsammans har detta lett till en stark utveckling av industrin, med fler innovationer, snabbare och billigare produktioner, ökad konkurrens, större kapacitet och arbetstillfällen i hela landet.

I traditionell mening kan man säga att tre delar har varit styrande när det kommer till bostadsbyggande. Det handlar om tid, kostnad och kvalitét. Här är trä på intet sätt sämre. Det Växjö, Skellefteå, Sunne med flera gjort är att addera en fjärde variabel – klimat, vilket inte bara är en positiv utveckling, utan också en nödvändighet. Att kalla det för säljklyschor är därför anmärkningsvärt. Och det är fler än bara ”träskallar” som anser att vi inte har råd att marginalisera det skenande klimatet som vi alla har sett resultaten av.

Att bygga med trä är att bygga med direkt-effekt på klimatet och att inte passivt vänta på något som kanske blir. Att kritisera träbyggande är att kritisera de som väljer långsiktighet framför kortsiktighet. Det vill säga de som väljer att driva utveckling framåt och de som väljer att ta det där extra steget mot något bättre – med mer trä som bygg- och konstruktionsmaterial.

Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli
Mikael Eliasson, Svenskt Trä

Läs hela diskussionen här:
http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2018/01/replik-traskallarnas-svar/